Arbetsområden

Volymtillverkning och legotillverkning

Vår verksamhet omfattar en stor mängd områden, vi har med åren fått anpassa oss och lära oss att leverera mer än bara skärande bearbetning. Dagens marknad kräver av oss att vi är snabba flexibla och kompletta som leverantörer. I klassisk skärande bearbetning möter vi denna utmaning genom att ha ett omfattande materiallager och moderna NC maskiner. Materiallagret ger oss en stor fördel då vi ofta kan leverera när material är svårt att få tag på. Vi har även ett ovanligt stort lager med skärande verktyg, när en lösning inte fungerar så kan vi snabbt växla om och prova att köra detaljen på ett annat sätt. Vilket hjälper säkerställa leveranssäkerhet.
I resterande verksamhet har vi mött upp kundkraven genom att erbjuda mer och mer efteroperationer. Frakter är dyra och att blanda in flera leverantörer skapar en mer komplicerad tillverkningsstruktur. Vi erbjuder därför andra tjänster än skärande bearbetning där detta är förenligt med vår maskinpark, utrustning och kunskapsnivå.
Exempel på detta är bockning, pressning, svetsning, montering, lagerhållning, sortering och ihopsättning av kitpaket. Vi tillhandahåller så klart även ytbehandlingar och andra efteroperationer via underleverantörer.
Vår verksamhet har delat upp sig i två nästan lika stora delar med åren, volymlegotillverkning och legotillverkning.

Volymlegotillverkning
Seriestorlekar: 100 – 50000 st

Volymmässigt så riktar vårt legoarbete in sig på att tillverka svarvade och frästa komponenter som slutligen hamnar i framförallt fordons och möbelindustrin.
Ungefär hälften av denna volymproduktion går direkt emot kund och den andra hälften går till underleverantörer som förädlar och monterar till större företag.
Vi tillverkar ner till toleransgrad IT6, har mycket god leveranssäkerhet. Reklamationer existerar knappt och vi är flexibla och lätta att ha att göra med den dagen problem uppstår.
Innefattar produktionen enklare montering, svetsning eller speciell paketering/kitpaket. Så brukar vi lösa detta på plats för att dra ner på fraktkostnader och för att kunna ha kontroll över leveranssäkerheten.

Legotillverkning
Seriestorlekar: 5 – 1000

Vi har en kraftig tradition av att arbeta tätt med mindre och medelstora företag som kräver mer flexibilitet och ett ”bollplank” att testa idéer mot. Det kanske inte existerar en ritning på detaljen ännu, eller en tidigare produktion hos konkurrent har inte haft önskad funktion/kvalitet.
I denna delen av verksamheten är serierna oftast mindre, men vi klarar att leverera det kunden vill ha i tid och kvalitet vilket nästan alltid leder till långa och nära samarbeten.
Ett normalt exempel på hur vi arbetar med kunder i detta segmentet är att kunden har börjat bygga en relation till oss genom att provbeställa lite detaljer. Sedan har de stött på ett problem med en produktion hos någon konkurrent. Kunden skickar den felaktiga färdiga produkten till oss för vårt utlåtande. Vi tittar på produkten och dess funktion och kommer med förslag på förändringar. Spola fram 3 år och vi levererar majoriteten av kundens behov av skärande bearbetning.