<b>Svarvning</b>

Svarvning

Svarvning står idag för över hälften av vår produktion, alla produktionsmaskiner är CNC styrda. De flesta svarvarna kör vi med stångmagasin och vi klarar upp till 70mm i diameter från stång. Vid behov eller vid större diametrar så kör vi via robotcell eller manuellt instick. Vi kör konventionella svarvar, längdsvarvar och 5 axliga svarvar. Med stångmagasinen och robothantering så tillåter vår hög automatiseringsnivå oss att köra dygnet runt och obemannat när detalj/ordermängd tillåter.

Exempel på bearbetningsmöjligheter:

 • C-axel
 • Y-axel
 • Indexerad B-axel
 • Vinklade drivna verktyg
 • 2 spindligt
 • Mätning direkt i maskin
 • Stångmatad svarvning max diameter 70mm
 • Kurtssvarvning max diameter 400mm
 • Längdsvarvning

<b>Fräsning</b>

Fräsning

Fräsning den näst största delen av verksamheten har växt till följd av högre efterfrågan på hydraulikblock i stål och aluminium.Vi tillverkar i både vertikala och horisontella fleropar, alla horisontella maskiner har pallettpool för att kunna köra obemannat och reducera ställtider på återkommande jobb.

Exempel på bearbetningsmöjligheter:

 • Indexerande 4:e axel
 • Högtryckskylning igenom spindel
 • Mätning direkt i maskin
 • 1020x700 mm bord på största vertikala fleropen
 • 400mm palletter på horisontalfräsarna

<b>Stödprocesser</b>

Stödprocesser

Vi strävar efter att vara en så komplett leverantör som möjligt, stödprocesser som efterfrågas ofta tillhandahåller vi själva.
Stödprocesser med låg efterfrågan eller dyra/komplicerade processer lägger vi ut på utvalda leverantörer för att kunna erbjuda en helhetslösning för våra kunder.

Våra stödprocesser:

 • Mätning (koordinatmätmaskin, CMM)
 • Centerlesslipning
 • Alkalisk industritvätt
 • Vibrationstrumling
 • Kapning Bandsåg
 • Kapning Klinga
 • Montering
 • Enklare Svetsning
 • Produktdiskussion (för billigare/enklare produktion)

(Processer ej med i denna lista tillhandahålls av vårt nätverk av leverantörer)