Stödprocesser

Vårt mål att vara en så komplett leverantör som möjligt gör att vi erbjuder en stor mängd stödprocesser både i egen regi och genom underleverantörer.

Arbetssätt

Frakt och hantering är dyrt och bollandet av många leverantörer är arbetsintensivt, vi löser detta genom att erbjuda er ett nummer att ringa istället för flera. I kärnan av produktionen ligger en bearbetad detalj, därefter börjar förädlingen. Det kan röra sig om enklare svetsning och bockning kanske montering eller tuff mätning, detta kan lika gärna ske i vår regi som det kan skickas iväg till någon annan. Efter vi är klara med detaljen så går den ofta på ytbehandling och direkt från ytbehandlaren skickas den vidare till kund.

Exempel tillverkade, svetsade, bockade och monterade detaljer

Exempel tillverkade och monterade detaljer

Stödprocesser

Utöver exemplena ovan så har vi mycket kvalificerad mätning av detaljer i våra koordinatmätmaskiner och följande processer på plats:

  • Centerlessslipning
  • CMM – Mätning
  • Alkalisk tvätt
  • Kapning bandsåg
  • Kapning klinga
  • Vibrationstrumling
  • Montering
  • Enklare svetsning